KOMUNIKAT W SPRAWIE DOSTAW GAZU

W nawiązaniu do pojawiających się informacji i komunikatów w sprawie wstrzymania dostaw gazu ziemnego w ramach tzw. kontraktu jamalskiego, informujemy, że SIME Polska Sp. z o.o. dostarcza gaz ziemny do swoich odbiorców na podstawie kontraktów zawartych w Polsce, bez konieczności importu surowca z zagranicy.

Tym samym pragniemy Państwa zapewnić, że SIME Polska Sp. z o.o. niezmiennie realizuje dostawy gazu dla swoich klientów zgodnie z zawartymi umowami. Dodatkowo, jak informuje w swoich komunikatach Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., infrastruktura przesyłowa, do której przyłączona jest sieć dystrybucyjna SIME Polska, funkcjonuje bez zakłóceń – sieć jest zasilana na bieżąco, a dostawy do odbiorców są realizowane nieprzerwanie.

Monitorujemy na bieżąco sytuację rynkową i pozostajemy w kontakcie z kluczowymi partnerami biznesowymi w celu zapewnienia świadczenia usług na Państwa rzecz zgodnie z zawartymi umowami.