Uprzejmie informujemy, że w dniu 02 grudnia 2020 r. zakończyły się konsultacje projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).
Nowa IRiESD zgodnie z Uchwałą Zarządu SIME Polska zostaje wprowadzona do stosowania od dnia 08 grudnia 2020 r.
Nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej dostępna jest w zakładce