Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2016 r. zakończyły się konsultacje projektu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD).
Zgodnie z Uchwałą Zarządu SIME Polska z dnia 02 maja 2016 r. do stosowania zostaje wprowadzona nowa IRiESD.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej SIME Polska