Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 201702 w trybie przetargu