Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 201705/1 w trybie przetargu