Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 201705-201707 w trybie przetargu.