Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 201707/3-1 w trybie przetargu