Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211701/1 w trybie przetargu