Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211701 w trybie przetargu