Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211703-211712/1-1 w trybie przetargu