Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211704-1 w trybie przetargu