Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211705/1 w trybie przetargu