Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211705 w trybie przetargu