Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211707-P-1 w trybie przetargu