Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211709 w trybie przetargu