Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211712-1 w trybie przetargu