Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211712 w trybie przetargu