Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211713 w trybie przetargu