Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211714 w trybie przetargu