Postępowanie o udzielenie zamówienia nr 913008 w trybie przetargu