Drogi Kliencie!

Przypominamy, przedsiębiorcą prowadzący piekarnie i cukiernie, że mogą składać wnioski o zastosowanie niższej ceny gazu.

❗Każdy wniosek może dotyczyć wyłącznie jednej faktury za dostarczone paliwo gazowe w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2023 r.

❗Wniosek o zastosowanie niższej ceny gazu ustalonej przez ustawodawcę na poziomie 200,17 zł/MWh można złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tylko elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

❗Dokumenty muszą trafić do ZUS w ciągu 30 dni od dnia wystawienia faktury rozliczeniowej za dostarczone paliwa gazowe, wniosek składa się nie później niż 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.