09 października 2019r. w Aleksandrowie Kujawskim odbyła się uroczystość uruchomienia gazociągu Ciechocinek-Aleksandrów Kujawski.

Inwestycja prowadzona przez SIME Polska sp. z o.o. przebiega przez gminę Aleksandrów Kujawski – miejscowości Kuczek, Odolion, Stawki i miasto Aleksandrów Kujawski.
Docelowo z błękitnego paliwa skorzystają gospodarstwa domowe, instytucje i przedsiębiorstwa.

Efekty przeprowadzonej od 2015 r. inwestycji w znajdują się w naszej prezentacji.

Uroczyste „zapalenie znicza”, które odbyło się w Aleksandrowie – kończy wg. gazowniczej tradycji budowę ważnych odcinków gazociągów.

W  uroczystości zapalenia znicza, która odbyła się na terenie restauracji Tara przy ulicy Akacjowej 2, wzięli udział m. in. starosta aleksandrowski, burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego,  wójt gminy Aleksandrów Kujawski, przedstawiciele samorządów z innych gmin.  wykonawca gazociągu Gazobudowa Poznań sp. z o.o.,  stacji gazowych – Pegas sp. z o.o. i GZOG Zabrze sp z o.o., przedstawiciele OGP Gaz – System SA,  najwięksi klienci, a także właściciele i  członkowie kierownictwa  SIME Polska i inni zaproszeni goście.

Pomysł przedsięwzięcia narodził się w połowie 2014 roku, kiedy to SIME wytypowała kilka obszarów do potencjalnej gazyfikacji. Po przeprowadzeniu badania rynku i analiz techniczno-ekonomicznych zapadła decyzja o przystąpieniu do realizacji inwestycji. W 2015 zostały podpisane porozumienia z władzami samorządowymi, a także listy intencyjne z kluczowymi klientami. W maju 2016 roku SIME Polska zawarła z OGP Gaz-System S.A. umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej.

Przyłącze do sieci  OGP Gaz-System, stację redukcyjną oraz gazociąg sfinansowano ze środków własnych oraz kredytu bankowego Santander Polska SA. Wykonawca całego gazociągu magistralnego łączącego gminę i miasto Aleksandrów Kujawski zakończył budowę we wrześniu 2019r. 26 lipca br. prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielając koncesji na działalność dystrybucyjną na tym obszarze wyraził SIME Polska zgodę na rozpoczęcie eksploatacji gazociągu magistralnego. Nagazowanie gazociągu przeprowadzono 24 września br., a w pierwszych dniach października pierwsi klienci rozpoczną odbiór gazu ziemnego.

Punkt łączący gazociąg średniego ciśnienia Ciechocinek- Aleksandrów Kujawski z siecią gazociągów przesyłowych wysokiego ciśnienia OGP Gaz System zlokalizowany jest w Ciechocinku.
Powstały tam dwie stacje gazowe. Jedna z nich – pomiarowa należy do OGP GAZ-SYSTEM, druga – redukująca ciśnienie gazu z wysokiego na średnie, stanowi własność SIME Polska.

W kolejnych latach sieć gazowa będzie w zależności od zainteresowania mieszkańców i warunków ekonomicznych sukcesywnie rozbudowywana na terenie miejscowości przez które przebiega jak i inne na terenie innych gmin powiatu aleksandrowskiego. tak aby objąć nim jak największą liczbę potencjalnych odbiorców

Z przyjemnością wspominamy bardzo dobry klimat dla przedsięwzięcia i wydatną pomoc ze strony władz lokalnych w fazie projektowania i realizacji gazociągu.
Samorządowcy liczą natomiast, że inwestycja przyczyni się do rozwoju gmin, wzrostu atrakcyjności regionu dla obecnych i przyszłych mieszkańców oraz przedsiębiorców.

Łączne nakłady inwestycyjne poniesione w latach 2016 – 2019 szacowane są na ponad 7 milionów PLN.

SIME Polska jest operatorem sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego, działającym od 2009 roku na terenie powiatów sochaczewskiego, grodziskiego i zachodnio-warszawskiego, mińskiego, wołomińskiego, węgrowskiego i kujawsko-pomorskiego oraz pięciu powiatów w woj. łodzkim Obsługuje ponad  390 km sieci średniego ciśnienia, za pośrednictwem której dostarcza ponad 30 mln m3 gazu ziemnego rocznie do ponad 2000 odbiorców.

 

Zapraszamy do relacji zdjęciowej i przejrzenia prezentacji..

Prezentacja: