OCHRONA TARYFOWA! 

29 stycznia br. weszła w życie Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022r. nr 202) określająca grupę podmiotów uprawnionych do korzystania z ochrony taryfowej.

Kto może skorzystać z ochrony taryfowej?

  1. Odbiorcy w gospodarstwach domowych.
  2. Inni odbiorcy określeni w Ustawie:
    https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000020201.pdf

Jak skorzystać z ochrony taryfowej? 

  1. Gospodarstwa domowe zostają automatycznie objęte ochroną taryfową – nie muszą składać żadnych wniosków ani oświadczeń.
  2. Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe – zgodnie z Ustawą wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe zostają automatycznie objęte ochroną taryfową. Zarządzający wspólnotami i spółdzielniami mają jednak obowiązek złożenia stosownych oświadczeń, w których zadeklarują, jaka część kupowanego gazu trafia na cele gospodarstw domowych, a jaka na inne cele.
  3. Pozostali klienci objęci Ustawą, jeżeli chcą skorzystać z ochrony taryfowej muszą złożyć stosowne oświadczenie.

Wzory oświadczeń określa rozporządzenie ministra Klimatu i Środowiska:
https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000021201.pdf

Termin złożenia oświadczenia?

Uprawnieni odbiorcy gazu ziemnego (nie będący gospodarstwem domowym) składają oświadczenia w terminie do 14 marca 2022r. Nowi odbiorcy składają oświadczenie przy podpisywaniu umowy kompleksowej.

Gdzie i jak złożyć oświadczenie?

Oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania danego podmiotu należy przesłać pocztą na adres: ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew lub opatrzone podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do reprezentowania na adres e mail info@wordpress2341886.home.pl.