Link do dokumentacji projektowej:

https://drive.google.com/open?id=1YkMmE7mY310W9koIBeJbYXxFDnGXM0-x