SIME POLSKA Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców na dyżury dotyczące przyłączenia do sieci gazowej i możliwości wykorzystania gazu ziemnego.

Dyżury przeznaczone są dla wszystkich osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej na terenie powstawania nowych inwestycji. Zarówno dla osób prowadzących gospodarstwa domowe jak i przedstawicieli firm.

Rawa Mazowiecka i Boguszyce:

9  kwietnia 2018 

Starostwo Powiatowe w Rawie Maz. w godz. 9.30 – 12.30

Dom Kultury w Boguszycach w godz. 13.00 – 16.00

Oraz 19  kwietnia 2018  w:

Dom Kultury w Boguszycach w godz. 9.30 – 12.30

Starostowie Powiatowym w Rawie Maz. w godz. 13.00 – 16.00


Głuchów i Jeżów:

5  kwietnia 2018  w:

UG Głuchów w godz. 9.30 – 12.30

UG Jeżów  w godz. 13.00 – 16.00

Oraz 26  kwietnia 2018  w:

UG Jeżów  w godz. 9.30 – 12.30

UG Głuchów w godz. 13.00 – 16.00


Lipce Reymontowskie i Łyszkowice:

12  kwietnia 2018  w:

UG Lipce Reymontowskie w godz. 9.30 – 12.30

UG Łyszkowice  w godz. 13.00 – 16.00

Oraz 23  kwietnia 2018  w:

UG Łyszkowice w godz. 9.30 – 12.30

UG Lipce Reymontowskie w godz. 13.00 – 16.00