Zgodnie z Decyzją z dnia 06 grudnia 2019 r. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został zatwierdzony „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego; Sochaczew, listopad 2019 r.”, który obowiązuje od daty wydania decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego planu.

Poniżej umieszczony został do pobrania „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego; Sochaczew, listopad 2019 r.”

Decyzja Prezesa URE o zatwierdzeniu planu wprowadzania ograniczeń i plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego’.