Planetę mamy tylko jedną, dbajmy więc, aby była w jak najlepszej kondycji! 🌍

Gaz ziemny to naturalne, najbardziej ekologiczne paliwo, składające się głównie z węglowodoru prostego – metanu (CH44), który spala się bez powstawania pyłów, dymu i sadzy, które wytrącają się przy korzystaniu z innych nośników energii, takich jak: węgiel, koks czy olej opałowy. 🏡

Do atmosfery dostaje się także znacznie mniej tlenków azotu, tlenku i dwutlenku węgla co znacząco wpływa na ograniczenie tzw. efektu cieplarnianego. 💙

Przyłącz się do naszej sieci gazowej i razem dbajmy o środowisko! 🔥