Drogi Kliencie!

W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami, informujemy, że wejście w życie Taryfy nr 11
SIME Polska NIE WPŁYWA na płaconą przez Państwa cenę gazu ziemnego.

Zgodnie z “Ustawą o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w
związku z sytuacją na rynku gazu” 1 aktualna cena gazu ziemnego stosowana przez SIME Polska sp. z o.o. dla
klientów w gospodarstwach domowych jest identyczna jak określona w taryfie PGNiG Obrót Detaliczny (dalej:
„PGNiG OD”) obowiązującej do 31 grudnia 2022 r. i wynosi: 20,017 gr/kWh (200,17 zł/MWh).

Zgodnie z zapowiedziami Prezesa Rady Ministrów p. Mateusza Morawieckiego i Minister Klimatu i
Środowiska p. Anny Moskwy z tygodnia 17-21 października 2022 r., rozwiązania określone w Ustawie, o której
mowa powyżej, przedłużone zostaną na rok 2023 i są w końcowej fazie procedowania przez Radę Ministrów RP.

Należy się zatem spodziewać, że zgodnie z zapowiedziami, w najbliższym czasie dojdzie do nowelizacji ww.
Ustawy oraz do ustalenia od 01 stycznia 2023 r. nowej taryfy PGNiG OD, która będzie określała cenę gazu
ziemnego w 2023 roku dla wszystkich klientów objętych ochroną w myśl Ustawy. Wówczas wyznaczoną w ten
sposób cenę stosować będzie każdy dostawca paliwa gazowego w Polsce, w tym także SIME Polska sp. z o.o.

W związku z powyższym nie muszą Państwo wykonywać żadnych działań, bowiem ewentualna zmiana
dostawcy gazu pozostanie bez wpływu na wysokość faktur płaconych przez Państwa z tytułu dostaw gazu
ziemnego.

Po nowelizacji Ustawy oraz wejściu w życie wynikających z niej rozwiązań, które będą obowiązywały od 01
stycznia 2023 r., przekażemy Państwu szczegółowe informacje.

plik do pobrania