06 kwietnia 2017r. w Dobrem odbyła się uroczystość wmurowania Aktu erekcyjnego pod budowę pierwszego odcinka gazociągu Dobre –Łochów. Inwestycja będzie przebiegać przez teren 4 gmin: Dobre, Strachówka, Jadów i Łochów oraz 3 powiatów: mińskiego, wołomińskiego oraz węgrowskiego. Docelowo z błękitnego paliwa będzie mogło skorzystać kilka tysięcy gospodarstw domowych, instytucji i przedsiębiorstw.

Uroczystość poprzedzała konferencja na temat inwestycji. W konferencji jak i w uroczystości wmurowania aktu, która odbyła się w Rudzienku k. Dobrego, wzięli udział m. in. wicemarszałek Senatu Pani Maria Koc, burmistrz Łochowa oraz wójtowie gazyfikowanych gmin, a także członkowie kierownictwa SIME Polska i zaproszeni goście.

Pomysł przedsięwzięcia narodził się w 2014 roku, kiedy to SIME wytypowała kilka obszarów do potencjalnej gazyfikacji. Po przeprowadzeniu badania rynku i analiz techniczno-ekonomicznych zapadła decyzja o przystąpieniu do realizacji inwestycji. W 2015 zostały podpisane porozumienia z władzami samorządowymi, a także listy intencyjne z kluczowymi klientami. W maju 2016 roku SIME Polska zawarła z OGP Gaz-System S.A. umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej.

Przyłącze do sieci OGP Gaz-System, stację pomiarową oraz rozpoczętą 06 kwietnia budowę gazociągu Rudzienko – Dobre długości 2,4 km SIME Polska sfinansuje ze środków własnych. Na budowę pozostałego odcinka od granic Dobrego do Łochowa pozyskamy większą część środków z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W kwietniu i w maju br. wyłonieni zostaną w drodze przetargów wykonawcy gazociągu magistralnego łączącego Dobre, Strachówkę, Jadów oraz Łochów.

Budowa tych odcinków rurociągu ruszy w pierwszych dniach kwietnia. Całość sieci łączącej gminę Dobre z Łochowem ma długość ponad 32 km i ma powstać do końca września 2017 roku. Spółka przewiduje, że techniczna gotowość do uruchomienia dostaw gazu zostanie osiągnięta w październiku br. W kolejnych latach sieć gazowa będzie sukcesywnie poszerzać swój zasięg, tak aby objąć nim jak największą liczbę potencjalnych odbiorców.

Punkt wejścia do systemu dystrybucyjnego zostanie zlokalizowany we wspomnianym Rudzienku k. Dobrego. Powstaną tam dwie stacje gazowe wysokiego ciśnienia. Jedną z nich – pomiarową wybuduje GAZ-SYSTEM. Druga – redukująca ciśnienie gazu z wysokiego na średnie, będzie własnością SIME.

Warto podkreślić bardzo dobry klimat dla przedsięwzięcia i wydatną pomoc ze strony władz lokalnych fazie projektowania gazociągu. Samorządowcy liczą, że inwestycja przyczyni się do rozwoju gmin, wzrostu atrakcyjności regionu dla obecnych i przyszłych mieszkańców oraz przedsiębiorców. W kolejnych latach w zależności od zainteresowania mieszkańców i wyników pierwszych lat działalności SIME przewiduje kolejne inwestycje w rozbudowę sieci.