03 Paźdzernika 2018r. w Aleksandrowie Kujawski odbyła się uroczystość wmurowania Aktu erekcyjnego pod budowę gazociągu Ciechocinek – Aleksandrów Kujawski.

Inwestycja prowadzona przez spółkę dystrybucyjną SIME Polska sp. z o.o. przebiega przez teren Ciechocinka, gminy Aleksandrów Kujawski i miasta Aleksandrów Kujawski położonych w powiecie aleksandrowskim. Beneficjentami gazociągu będą mieszkańcy miasta i gminy Aleksandrowa Kujawskiego. Docelowo z błękitnego paliwa będzie mogło skorzystać kilka tysięcy gospodarstw domowych, instytucji i przedsiębiorstw.

Pomysł przedsięwzięcia narodził się w 2014 roku, kiedy to SIME wytypowała kilka obszarów do potencjalnej gazyfikacji. Po przeprowadzeniu badania rynku i analiz techniczno-ekonomicznych zapadła decyzja o przystąpieniu do realizacji inwestycji. W 2015 zostały podpisane porozumienia z władzami samorządowymi, a także listy intencyjne z kluczowymi klientami. W maju 2016 roku SIME Polska zawarła z OGP Gaz-System S.A. umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej.

Przyłącze do sieci  OGP Gaz-System, stację redukcyjną oraz gazociąg inwestor sfinansuje ze środków własnych oraz z kredytu bankowego Santander Polska (d. BZ WBK) . W I etapie wybudowana zostanie siec gazowa o długości ok. 13,5 km wraz ze stacjami gazowymi. Wykonawcą sieci będzie Gazobudowa Poznań sp. z o.o., zaś stacji redukcyjnej PEGAS sp. z o.o.

W kolejnych latach sieć gazowa w zależności od zainteresowania potencjalnych klientów będzie sukcesywnie rozbudowywana na terenie miejscowości przez które przebiega, tak aby objąć nim jak największą liczbę potencjalnych odbiorców.

Inwestorzy podkreślają bardzo dobry klimat dla przedsięwzięcia i wydatną pomoc ze strony władz lokalnych w fazie projektowania gazociągu. Samorządowcy liczą, że inwestycja przyczyni się do rozwoju miasta i gminy, wzrostu atrakcyjności regionu dla obecnych i przyszłych mieszkańców oraz przedsiębiorców.