Wszyscy mamy świadomość, że wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie jest wieloraki.
Sprzyja chorobom alergicznym, nadciśnieniu i powikłaniom sercowo – naczyniowym.
Dla przykładu – na wybrzeżu zanieczyszczenie powietrza skraca życie o około 15 miesięcy, natomiast na południu i regionach centralnych są to, aż 43 miesiące – 3,5 roku życia zabiera nam smog.

W Polsce za niską jakość powietrza odpowiadają przede wszystkim stare piece węglowe. Niestety ta sytuacja może się jeszcze długo nie zmienić. Wyniki monitoringu stężeń pyłów są nadal bardzo niepokojące. Zimą powinniśmy ograniczyć przebywanie na zewnątrz.
Jednak to nie wszystko – powinniśmy stosować oczyszczacze powietrza w domu, a na ulicach stosować maski przeciwsmogowe.

Smog to wielka tykająca bomba – nie możemy jej ignorować.
Niestety, aż 19 z 20 najbardziej zanieczyszczonych miast benzo(a)pirenem leży w Polsce.

Jaki wpływ takie zanieczyszczenie ma na dzieci i młodzież? – Ogromny!
Według WHO – trujące powietrze wyniszcza młode organizmy, prowadzi do setek tysięcy zgonów i osłabia możliwości intelektualne.
Niestety proces zatruwania organizmu następuje już w łonie matki, narażonej na smog.

W Krakowie Naukowcy z USA oraz z  Kolegium Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzili badania narażonych na SMOG ciężarnych kobiet. Podsumowanie tych badań jest przerażające:
„U ich dzieci zaobserwowano zmniejszoną wagę urodzeniową, mniejszy obwód głowy, niższą inteligencję w wieku 5 lat, problemy z zachowaniem w wieku 6-7 lat, objawy ADHD, lęku i depresji w wieku 9 lat, widoczne w MRI zmiany w mózgu oraz większe ryzyko astmy. Skutki te mają wymierny wpływ na wyniki w nauce, zarobki w późniejszym okresie życia i dalsze zdrowie. Zmniejszanie zużycia paliw kopalnych dałoby nie tylko korzyści zdrowotne, ale i ekonomiczne”. – prof. Frederica Perera z Columbia University.

Smog – dzieci są szczególnie narażone

Badanie WHO wykazało, że dzieci są bardziej narażone na efekty smogu z kilku powodów. Przede wszystkim pyły zawieszone są ciężkie i w większości znajdują się blisko podłoża. A dzieci ze względu na niższy wzrost są bardziej narażone na ich wpływ. Kolejnym problemem jest to, że smog uderza w młode organizmy, które jeszcze się rozwijają, powodując osłabienie tego rozwoju.

Według EEA w Polsce z powodu zanieczyszczenia powietrza co roku umiera przedwcześnie 44,5 tys. osób.

Jak możemy walczyć z zanieczyszczeniem powietrza?
Metod jest wiele – pierwszą z nich może być przejście na ekologiczne paliwo – gaz ziemny.