POGOTOWIE GAZOWE

602 343 343

792 008 866

PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W POBORZE GAZU ZIEMNEGO

Zgodnie z Decyzją nr DRG.DRG.3-482.7.2016.ANo z dnia 22 lutego 2017 r. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki został zatwierdzony „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego;  Sochaczew, grudzień 2016 r.”, który obowiązuje od daty wydania decyzji do dnia zatwierdzenia przez Prezesa URE aktualizacji tego planu.

Poniżej umieszczony został do pobrania „Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego;  Sochaczew, grudzień 2016 r.”