Konsultacje publiczne projektu Planu Rozwoju SIME Polska na lata 2025-2029

Informujemy, że SIME Polska Sp. z o.o. przystąpiła do opracowania projektu aktualizacji „Planu Rozwoju SIME Polska Sp. z o.o. w zakresie obecnego i przyszłego zapotrzebowania na gaz na lata 2025-2029” (zwanego dalej „Planem Rozwoju”). Na podstawie art. 16 ust. 15 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2024 poz. 266 ze zm.), SIME Polska przedstawia do konsultacji wyciąg z projektu aktualizacji Planu Rozwoju.

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentem i przesłania ewentualnych uwag do końca 14 maja 2024 r., poprzez przesłanie wypełnionego formularza uwag na adres e-mailowy: info@simepolska.pl

Formularz zgłaszania uwag do pr 25-29
Ramowy Projekt Planu Rozwoju 2025-2029